Result of BF week Competitions
Poster   Slogan   Jingle
A
1 DEVANSH SHAH 1 RUSHIL A MEHTA
2 RUJUTA A. MEHTA
B
1 HARDIK V TADVI 1 RUSHALEE H PATEL 1 ARCHI PATEL
2 DEVYANI R JADAV 2 VAIBHAV CHAUHAN & SONAL JADAV
3 NIDHI KENERI
C
1 DR. VIDYA JADHAV 1 TANUSHREE CHAKRAVARTY 1 DR. VIDYA JADHAV
2 CHINMAY DESAI 2 BLESSY MATHEW 2 DR. PALLAVI SATALKAR
3 BLESSY MATHEW