EXECUTIVE MEMBERS 2023

EXECUTIVE MEMBERS OF ACADEMY OF PEDIATRICS, VADODARA

EXECUTIVE COMMITTEE MEMBERS 2023

Dr. Ashutosh Singh Rathore

Imm. Past President

Dr. Bhavik Kanabar

President

Dr. Snehal Shirolawala

Vice President

Dr. Rinki Shah

Secretary

Dr. Afsana Patel

Joint Secretary

Dr. Pooja Patel

Treasurer

ADVISORS

Dr. Hitesh Desai

Dr. Sanjeev Goel

Dr. Satish Pandya

Dr. Vinod Chaudhari

Dr. Bankim Parikh

EXECUTIVE COMMITTEE

Dr. Manoj Ambwani

Dr. Paresh Majmudar

Dr. Yatin Mehta

Dr. Bakulesh Chauhan

Dr. Shreyas C. Shah

Dr. Harshil Shah

Dr. Urvinder Kaur

Dr. Hitesh R. Vasava

Dr. Jalpa Dave

Dr. Alka Soni

Dr. Shwetal Bhatt

Dr. Palak Shah

Dr. Vishal Patel

Dr. Alpesh Prajapati

Dr. Anisha Soni

MEMBERS

Dr. Samir Shah

AOPG EB Member

Dr. Jigen Shah

AOPG EB Member

Dr. Tushar Shah

AOPG President Elect 2023

HEAD OF PEDIATRIC DEPARTMENT

Dr. Omprakash S Shukla

HOD Pediatric Dept - SSGH

Dr. Nimisha Pandya

HOD Pediatric Dept - GMERS Gotri

EDITORIAL TEAM

Dr. Vishal Dedania

Chief Editor

Dr. Bhavin Soni

Editor

Dr. Bhupendra Kapadia

Editor